Навчально-методична робота кафедри медичної хімії регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради академії, Ради медичного факультету, рішеннями центральної і циклових методичних комісій, навчальними планами й програмами.

На кафедрі навчаються студенти:

1-го курсу медичного факультету №1 та №2 за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія»;

2-го курсу зі скороченим нормативним терміном навчання медичного факультету №2 за спеціальністю «Медицина»;

1-го курсу міжнародного факультету за спеціальністю «Медицина»;

1-го курсу стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

2-го курсу зі скороченим нормативним терміном навчання стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

1-го курсу міжнародного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

1-го курсу Науково-медичного інституту за спеціальністю 223 Медсестринство.

Робочі навчальні програми розроблені згідно з освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина».

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Медична хімія (1 курс, медичний факультет № 1, 2) ‒ 4 кредити, кількість годин загальна – 120, практичних – 50, самостійна робота – 52

Модуль 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. Модуль 2. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз

Медична хімія (2 курс із скороченим нормативним терміном навчання, медичний факультет № 2) ‒ 4 кредити, кількість годин загальна – 120, практичних – 50, самостійна робота – 52

Модуль 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. Модуль 2. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз

Медична хімія (1 курс, стоматологічний факультет) ‒ 3 кредити; кількість годин загальна – 90, практичних – 40, самостійна робота – 40

Модуль 1. Основи медичної хімії

Біологічна та біоорганічна хімія (2 курс із скороченим нормативним терміном навчання, стоматологічний факультет) ‒ 3 кредити, кількість годин загальна – 90, практичних – 30, самостійна робота – 52

Модуль. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти.

Медична хімія (2 курс із скороченим нормативним терміном навчання, стоматологічний факультет) ‒ 3 кредити; кількість годин загальна – 90, практичних – 40, самостійна робота – 40;

Модуль. Основи медичної хімії

Біологічна та біоорганічна хімія (1 курс, стоматологічний факультет) – 3  кредити; кількість годин загальна – 90, практичних – 30, самостійна робота – 52

Модуль. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти.

Медична хімія з основами біохімії ( І курс науково-медичного інституту, Спеціальність 223 Медсестринство) – 3 кредити, кількість годин загальна – 90, практичних – 30, самостійна робота – 42

Модуль. Медична хімія з основами біохімії