МЕТОДИЧНI РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ:

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК:

САМОСТІЙНА РОБОТА: