Іващенко Олена Дмитрівна

Іващенко Олена Дмитрівна

науковець і педагог, кандидат хімічних наук, доцент, Doctor of Philosophy, завідувач кафедри

Нею підготовлено і видано 120 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографія «Дослідження плівкотвірної здатності вінілового олігомера», навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів», «Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин: навчально-методичний посібник для самост. вивчення навч. дисц.» і подіб., одержано 3 патента і авторське свідоцтво.

Нагороджена: бронзовою медаллю на міжнародній ярмарка винаходів для георесурсів (Румунія, Петросані, 2003), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (наказ МОН України № 473 від 17.05.2005 р.), Грамотою Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (наказ № 521 від 29.09.2005 р.), відзнакою «Подяка» Правління Центральної спілки споживчих товариств України (розпорядження Правління Укоопспілки від 17.05.2011 р. № 55-к)

email: ivaschenko.l51@gmail.com

 

Нікозять Юлія Борисівна

Нікозять Юлія Борисівна

кандидат хімічних наук, Doctor of Philosophy, доцент кафедри

В 1997 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, природничий факультет, вчитель біології та хімії.

У 2006 році, під керівництвом доктора хімічних наук, професора Сумського державного університету Л.М. Миронович, в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Полімеризація α,ω-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену у присутності –дикетонатів перехідних металів, активованих УФ-опромінюванням»

У творчому доробку 2 авторські свідоцтва, більше ста друкованих праць, серед яких у співавторстві монографія «Дослідження плівкотвірної здатності вінілового олігомера» та навчальний посібник з грифом МОН України «Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів».

email: yliyanikoziat@gmail.com

Іщейкіна Любов Костянтинівна

Іщейкіна Любов Костянтинівна

старший викладач кафедри медичної хімії

У 1972 р. закінчила Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, хімічний факультет. У 1986 р. закінчила аспірантуру при Інституті колоїдної хімії і хімії води Академії наук СРСР. З 2000 р. - відповідальна за роботу з іноземними студентами. Опубліковано 60 науково-методичних праць.

email: lyubov48ishchejkina@gmail.com

 

Копанцева Лариса Миколаївна

Копанцева Лариса Миколаївна

завуч кафедри медичної хімії

В 2000 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, природничий факультет, вчитель хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності.

У жовтні 2010 року закінчила аспірантуру Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Під керівництвом проф., док. пед. н., зав.кафедри хімії та методики викладання хімії ПДПУ Шиян Н.І., обрана тема дисертаційного дослідження «Методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання хімії майбутніх товарознавців». Основні напрями наукових досліджень: прикладна спрямованість навчання хімії майбутніх товарознавців; екологічні аспекти дослідження якості товарів народного споживання.

Автор та співавтор близько 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

email: larisakopanceva@gmail.com

Цубер Вікторія Юріївна

Цубер Вікторія Юріївна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет. На кафедрі працює з 2004 р.

Дисертаційна робота на тему «Зміни складу ротової рідини за умов емоційного стресу» виконана під керівництвом професора Л.М. Тарасенко захищена на спеціалізованій Вченій Раді Д29.600.02 при Державному закладі «Луганський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я України (м. Луганськ).

У лютому 2017 р. – участь в International Conference on Genomic Medicine “GeneMed-2017” Baltimore, MD, USA з презентацією “Mutations in cancer cause alterations of the cell proteome composition”.

Викладає англійською мовою курс медичної хімії для студентів англомовної форми навчання, готує методичні матеріали англійською мовою.

Загальна кількість наукових робіт - 42, у співавторстві – 2 патенти на корисну модель та нововведення. Бере участь у підготовці студентів-гуртківців до участі в студентських наукових конференціях.

Статті англійською мовою в зарубіжних журналах з високим імпакт-фактором:

Tsuber V, Kadamov Y, Brautigam L, Warpman Berglund U, Helleday T (2017) Mutations in cancer cause gain of cysteine, histidine and tryptophan at the expense of net loss of arginine on the proteome level. Biomolecules 7, 49. doi: 10.3390/biom7030049.

Tsuber V, Kadamov Y, Tarasenko L (2014) Activation of antioxidant defenses in whole saliva by psychosocial stress is more manifested in young women than in young men. PLoS ONE 9(12): e115048. doi:10.1371/ journal.pone.0115048.

email: victoriya.tsuber@gmail.com

Діденко Євгенія Павлівна

Діденко Євгенія Павлівна

кандидат педагогiчних наук, викладач кафедри медичної хімії

У 2007 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, природничий факультет. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за темою: «Формування дослiдницької компетентностi майбутнiх товарознавцiв-експертiв у процесi вивчення хiмiчних дисциплiн».

email: didenkoyevhenija@gmail.com

Потапенко Аліна Олександрівна

Потапенко Аліна Олександрівна

старший лаборант, викладач кафедри медичної хімії

В 2018 році закінчила з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет ім.В. Г. Короленка, природничий факультет. Здобула ступінь магістр за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)» . Викладач хімії та біології.

email: alinapotapenko21@gmail.com

 

Скік Ірина Вікторівна

Скік Ірина Вікторівна

старший лаборант кафедри медичної хімії

У 2008 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти» та здобула кваліфікацію вчитель хімії, основ інформатики, екології та безпеки життєдіяльності".

 

Грінченко Валентина Олександрівна

Грінченко Валентина Олександрівна

старший лаборант кафедри медичної хімії

В 2007 році закінчила з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет, спеціальність − «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики»; здобула кваліфікацію вчителя хімії, основ інформатики, екології та безпеки життєдіяльності.

В  2008 рр. здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.

В 2018 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія».

2016 - 2020 рр. − аспірантура в Полтавській державній аграрній академії, факультет агротехнологій та екології.

 

Слєпушкова Надія Петрівна

Слєпушкова Надія Петрівна

підсобний робітник кафедри

В 1980 р. закінчила Березоворуцький аграрний технікум за спеціальністю "Ветеринарія".